TIERART Big Cat Centre


Noodopvang

TIERART is een 14-hectare groot opvangcentrum in Duitsland voor de opvang van tijgers en wilde dieren uit de omgeving die hulp nodig hebben. Het opvangcentrum werd in 2014 na het aangaan van een samenwerking met de oprichters onderdeel van de VIER VOETERS organisatie. In 2015 werden er drie tijgerverblijven gebouwd om tijgers die door VIER VOETERS gered zijn uit circussen en particulier bezit een veilige en geschikte leefomgeving te bieden.

 

Voor de opvang van de van tijgers is in het beleid van TIERART leidend dat het fokken van en het verhandelen van wilde dieren ten strengste verboden is. TIERART biedt niet alleen een thuis aan 4 tijgers, maar ook aan vele wilde dieren die voorkomen in de regio. Deze dieren zijn opgevangen uit het wild omdat ze bijvoorbeeld nog te jong zijn om voor zichzelf te kunnen zorgen of omdat ze verwond zijn. De dieren worden gerehabiliteerd en voorbereid om terug gebracht te worden naar het wild. Een uitzondering geldt voor wasberen, die niet uitgezet mogen worden.


TIERART biedt een thuis aan vier geredde tijgers.
© VIER VOETERS | TIERART

Leefomgeving

VIER VOETERS heeft alle aanwezige dieren gered en in TIERART een leefomgeving gegeven die bij hun natuurlijke behoeftes past. De richtlijnen en het ontwerp van de leefomgeving bieden:

• Verblijven met voldoende ruimte, klimstructuren en zwemwater voor de tijgers;

• Aanmoediging van natuurlijk gedrag door middel van gedragsverrijking;

• De mogelijkheid voor de dieren om zich terug te trekken;

• Een hoog niveau van medische verzorging;

• Hoge veiligheidsnormen van de omheiningen.


Tijgerin Cara geniet van de sneeuw.
© VIER VOETERS | TIERART

Bezoekers

TIERART is geopend voor rondleidingen van publiek op vaste bezoekersdagen.

Kijk voor meer informatie over Tierart op de website of volg het opvangcentrum op Facebook


print

doneer.png

Social Media

Newsletter