Geschiedenis


Het opvangcentrum in Nijeberkoop wordt sinds 2014 gerund door Stichting FELIDA, een dierenwelzijnsproject van Stichting VIER VOETERS, passend binnen het beleid van deze internationale organisatie. Voor die tijd bestond het opvangcentrum al lange tijd als zelfstandige organisatie met de naam Pantera. Vanwege financiële problemen en ernstig achterstallig onderhoud werd VIER VOETERS in 2013 om hulp gevraagd, wat leidde tot de overname van het opvangcentrum.


Zo trof VIER VOETERS het opvangcentrum aan in 2013
© VIER VOETERS - Marion Jansen

Over Pantera

Stichting Pantera werd in 1992 in leven geblazen nadat de oprichter erachter kwam dat veel in gevangenschap geboren roofdieren werden gedood als ze ouder werden en hun schattige uiterlijk verloren hadden. Hij vond dat dit niet mocht gebeuren en bood onderdak voor deze dieren in een opvangcentrum in Nijeberkoop. 

 

Sinds het opvangcentrum door VIER VOETERS en FELIDA is overgenomen, heeft Stichting Pantera geen eigen opvangcentrum meer en richt een nieuw aangesteld bestuur zich op het afronden van zaken uit het verleden en herstel van de financiële positie, zodat de stichting zich weer op een positieve manier voor haar doelstellingen in kan zetten.


Doelstelling

  • De verspreiding van nobele gedachten tot bescherming van dieren;
  • Hulp aan dieren door middel van de al dan niet tijdelijke opvang en verzorging van katachtige roofdieren en eventuele herplaatsing in andere geschikte opvangcentra;
  • Ontwikkeling van de wetenschappelijke inzichten in en het onderzoek naar de bescherming van dieren.

Strategie

  • Ondersteunen van projecten met gelijke doelstellingen;
  • Voorlichting, educatie en informatieverschaffing op welke wijze dan ook;
  • Inzamelen van de middelen en het hiervan ter beschikking stellen aan andere organisaties op het gebied van dierenbescherming, met name aan FELIDA en andere aan VIER VOETERS gelieerde organisaties.

 

Meer informatie over FELIDA kun je hier vinden.

Meer informatie over VIER VOETERS kun je hier vinden.

 

Het bestuur van Stichting Pantera bestaat uit Ioana Dungler (voorzitter), Helma van de Vondevoort en Barbara van Genne. De bestuurders ontvangen geen salaris of vacatiegeld. Enkel daadwerkelijk gemaakte onkosten worden vergoed. Er is geen personeel in dienst.


Activiteiten

Aangezien Stichting Pantera geen eigen opvangcentrum meer heeft, gebeurt de hulp aan dieren voornamelijk via de steun aan organisaties met vergelijkbare doelstellingen. Net als in de voorgaande jaren, ligt in 2017 de focus weer bij FELIDA, de stichting die zorg draagt voor de dieren die in het verleden door Stichting Pantera opgevangen werden in het opvangcentrum in Nijeberkoop. De stichting wenst het welzijn van deze dieren te blijven ondersteunen.

 

Belangrijke activiteiten van FELIDA op het gebied van dierenwelzijn zijn de individuele dossiers en behandelplannen op het gebied van voeding, medische zorg, verrijking en training. In overleg met internationale dierenartsen en deskundigen worden veterinair onderzoek en behandelingen gedaan. Voor veel van de dieren bij FELIDA is dit noodzakelijk, vanwege hun hogere leeftijd en gezondheidsproblemen die in het verleden ontstaan zijn.

 

Het beleidsplan voor 2018 van Stichting Pantera is hier te downloaden.

Het jaarverslag voor 2017 van Stichting Pantera is hier te downloaden.

 

Overige gegevens:

RSIN: 802385527

KvK: 41004394

Postadres: New Yorkstraat 10, 1175 RD Lijnden


print

doneer.png

Social Media

Newsletter