Beleid


Stichting FELIDA bestaat sinds 12 mei 2014 en is gevestigd in de gemeente Ooststellingwerf. Aanleiding voor haar oprichting is de overname van het opvangcentrum Pantera in Nijeberkoop door Stichting VIER VOETERS (FOUR PAWS International).

 

In ons beleidsplan vind je meer informatie over onze plannen en belangrijkste activiteiten in de komende periode. In het jaarverslag, dat wij ieder jaar op onze website publiceren, leggen we verantwoording af over onze activiteiten en de behaalde resultaten. Zo krijg je meer inzicht in ons werk en de kosten die we moeten maken om onze doelstellingen te realiseren.


Tijgers Dehli en Rhadja spelen met verrijking.
© VIER VOETERS | Jeanine Noordermeer

Beleid

Het beleid van FELIDA richt zich op het promoten van dierenbeschermend gedachtegoed, opvang bieden aan grote katachtigen in nood, het uitvoeren en/of ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek en in het algemeen alles wat in de breedste zin van het woord bijdraagt aan het vergroten van dierenwelzijn.


Doelstelling

 • Het bieden van (tijdelijke) opvang en verzorging aan grote katachtigen afkomstig van dierentuinen, circussen en particulieren.
 • Doorplaatsing van de dieren in LIONSROCK (het VIER VOETERS-reservaat in Zuid-Afrika).
 • Permanente opvang en verzorging voor dieren die niet in staat zijn naar LIONSROCK te verhuizen.
 • Het verzorgen van voorlichting en educatie.
 • Onderzoek naar het optimaliseren van dierenwelzijn bij grote katachtigen in gevangenschap.

Noodzaak

Helaas is ons werk nog steeds heel erg noodzakelijk, omdat het welzijn van grote katachtigen steeds weer in het nauw komt. Een paar voorbeelden:

 • Vele grote katachtigen zoals leeuwen en tijgers leiden nog steeds een verschrikkelijk leven in circussen; te kleine kooien, altijd onderweg, stressvolle training. Dat deze dieren het leuk vinden om op te treden is een sprookje.
 • In Oost-Europa leven grote katachtigen veelal in dieronwaardige omstandigheden in te kleine ruimtes. Geld en kennis om de dieren een beter leven te geven ontbreken.
 • In veel landen zijn grote katachtigen, zoals leeuwen en tijgers, populair als huisdier. Vrijwel geen enkele particulier beschikt echter over de noodzakelijke kennis, middelen of ruimte om grote katachtigen een geschikte leefomgeving te bieden. Het houden van deze dieren stelt eisen aan hun verblijf, schuilplaatsen, bewegingsruimte, voedsel en sociale hierarchie.

In veel Oost-Europese dierentuinen leven leeuwen in kleine betonnen hokken.
© VIER VOETERS

Bestuur

Het bestuur van Stichting FELIDA bestaat uit:

 • Voorzitter Vacant sinds 6 januari 2020.
 • Bestuurslid Ioana Dungler (Director of Wild Animals Department FOUR PAWS)
 • Bestuurslid Helma van de Vondevoort

De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Het bestuur selecteert nieuwe bestuursleden op basis van hun specifieke expertise en kennis. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn aansluitend herbenoembaar voor een periode van drie jaar. Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur vastgesteld rooster.


Personeel en Organisatie

Het team medewerkers van FELIDA bestaat uit een fulltime manager met veel ervaring in de opvang van wilde dieren, een vice-manager en twee parttime dierverzorgers met een relevante opleiding. De vaste medewerkers worden ondersteund door een team van zeer betrokken en ervaren vrijwilligers.

 

Externe deskundigen ondersteunen het opvangcentrum als het gaat om ontwerp en onderhoud van faciliteiten, veiligheid van het centrum en medische zorg en gezondheidszorg voor de dieren.

 

FELIDA stelt alles in het werk om de overhead kosten zo laag mogelijk te houden, o.a. door een gematigd beloningsbeleid voor onze medewerkers.


Goed opgeleide medewerkers geven de dieren professionele zorg.
© VIER VOETERS | Jeanine Noordermeer

Strategie

We kunnen onze doelstellingen realiseren door:

 • directe opvang te bieden aan dieren in nood;
 • samen te werken met autoriteiten;
 • draagvlak in de samenleving te vergroten door de ontwikkeling van voorlichting en educatie;
 • het delen van onze kennis.

Belangrijkste activiteiten

 • Verbetering van dierenwelzijn middels monitoring, medische zorg, training en verrijkingsprogramma's;
 • Ontwikkeling van kwaliteitsnormen op het gebied van beheer, dierenwelzijn, voorzieningen, veiligheid, hygiëne, infrastructuur, communicatie en educatie;
 • Onderzoek naar toekomstige ontwikkeling van FELIDA Big Cat Centre met speciale aandacht voor getraumatiseerde grote katachtigen;
 • Educatie en informatie-uitwisseling tijdens bezoekersdagen, presentaties en via online platforms.

 


print

doneer.png

Social Media

Newsletter